Xin tài liệu Python cho người mới bắt đầu

python

(Ngô Anh Đức) #1

Các bạn cho mình xin tài liệu hoặc LINK tham khảo về #Python cho người mới bắt đầu (tiếng anh, tiếng việt đều được).

CẢM ƠN CÁC BẠN XEM CHỦ ĐỀ XIN NÀY!


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?