Xin tài liệu Mạng máy tính dễ hiểu


(Ngô Anh Đức) #1

Mọi người có tài liệu gì về Mạng máy tính dễ hiểu chút không cho mình với…

Mình đọc hoài mấy cái giao thức mà chẳng hiểu gì, như đọc tiếng lào ý bác ạ môn nào có code nghe còn được chứ


(Ngô Anh Hưng) #2

Đặc trưng của môn mạng máy tính là khó hiểu nên xem lý thuyết không hiểu thì tìm video bài giảng ý, chứ môn mạng máy tính tuy căn bản thôi nhưng hại não lắm


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?