Xin bài tập lập trình java cơ bản

java

(Ngô Anh Đức) #1

Em chưa biết ngôn ngữ lập trình nào, tự học java được mấy hôm các tiền bối cho em bài tập cơ bản với.


(Ngô Anh Hưng) #2

Mới học thì nên học C hoặc C++ chứ java thấy hơi đuối với người mới.


(Lan Trần) #3

thực tế thì nhập môn là làm quen với input output, điều khiển, vòng lặp thì người ngữ nào cũng được học sâu thì C, c++ là khoai nhất rồi.


(aduka) #4

Học java trước không sao cả chỉ là nếu sau này muốn học c/c++ thì sẽ rất khó vì java là ngôn ngữ bậc cao không liên quan đến hệ điều hành và phần cứng còn c/c++ thì phải học cả hệ điều hành và phần cứng


(Anh Hưng) #5

Mới đầu học ai cũng gặp khó khăn, phải làm nhiều mới rèn được tư duy,chứ không phải ai gặp cũng làm được ngay nhiều khi còn là kinh nghiệm.

Bác hãy cố gắng từng ngày ,học lập trình chớ ngại khó


(Phạm Quyết Nghị) #6

Chia sẻ với bạn tài liệu lập trình java cơ bản, và bài tập có lời giải

1: dành cho dektop java lab
https://drive.google.com/drive/folders/1uRG_32JDta8zML9EcP3RZhyrikhTR5GE

2: OOP with java lab
https://drive.google.com/drive/folders/1Y98HAbS53iIvoAn5sfn3zztz8GjlmR0O

3: tài liệu web java lab
https://drive.google.com/drive/folders/1-dg6mO1gTalIIt65xQLnCz1cEc8G6j8l


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?