Viết chương trình cho nhập một dãy số nguyên

c

(Ngô Anh Hưng) #1

Mình có đề bài là viết chương trình cho nhập một dãy số nguyên (nhưng không cho biết trước số lượng sẽ nhập), mỗi lần nhập đều hỏi người dùng có muốn tiếp tục nhập không, nếu ấn “C” thì tiếp tục nhập, nếu không thì dừng lại. Sau đó hiển thị giá trị trung bình của các số vừa nhập vào?

Mọi người giúp em với ạ.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?