Từ khóa explicit khi dùng trong constructor c++ hiểu thế nào


(aduka) #1

Mấy anh giải thích giúp em từ khóa explicit khi dùng trong constructor c++ với, có search google rồi nhưng chưa hiểu lắm.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?