ToopAndrop has stopped working

c-sharp

(aduka) #1

Mình viết bằngc# biên dịch ra bản release mình mang qua win 10 dùng , mình biên dịch ở win7 mang sang win10 toàn bị thế này là lỗi gì vậy ae, ai biết chỉ mình với , cảm ơn các bạn


(Lan Trần) #2

có thể do chưa cài .Net framework, thiếu reference, sql,… vân vân mây mây.

Bạn thử chạy debug xem biết đâu tìm ra 1 cái gì đó


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?