Tổng hợp tài liệu lập trình hữu ích cơ bản và nâng cao

c-sharp
android

(Ngô Anh Đức) #1

Không biết được bao nhiêu tiền cơ mà mình thích thì mình get link direct cho anh em thôi. 100GB nhóe

https://drive.google.com/drive/folders/0B6UqbP7Q2QG7T29hWW9yQTVSYzg


(Lan Trần) #2

Bác thật tốt bụng :grinning::grinning:


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?