Tìm số lượng tồn theo từng ngày trong sql

sql

(Lan Trần) #1

Mọi người giúp e bài này với ạ. Em có 2 bảng nhap va xuat với dữ liệu

create table nhap(
	ngay datetime,
	sl_nhap int 
)

create table xuat(
	ngay datetime,
	sl_xuat int 
)

go

insert into nhap(ngay,sl_nhap) 
values 	('2018-01-01 00:00:00.000',50),
		('2018-01-05 00:00:00.000',100),
		('2018-01-14 00:00:00.000',20),
		('2018-01-26 00:00:00.000',40),
		('2018-01-31 00:00:00.000',60)

go

insert into nhap(ngay,sl_xuat)
values 	('2018-01-01 00:00:00.000',5),
		('2018-01-03 00:00:00.000',30),
		('2018-01-04 00:00:00.000',15),
		('2018-01-09 00:00:00.000',20),
		('2018-01-22 00:00:00.000',70)

Dùng hàm để làm sao in ra bảng dưới với sl_ton ạ . e cảm ơn !!

T%C3%ACm%20s%E1%BB%91%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20t%E1%BB%93n

Đề yêu cầu tính số lượng tồn theo từng ngày

Ví dụ : ngày 1/1/2018 nhập 50 xuất 5 tồn còn 45
ngày 3/1/2018 là sl tồn của ngày 1/1/2018 . và xuất 30 nên còn 15


(Ngô Anh Đức) #2

Đề bài hay nhỉ, xuất nhập mỗi 1 loại thui à, cái này không đơn giản nhưng không khó.
Mẹo bài này là dùng union all, với số lượng xuất là âm (-) sau đó group theo ngày.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?