Tạo số điện thoại bên phải trang web

javascript
html
css

(Ngô Anh Hưng) #1

Em muốn làm trang web có số điện thoại gắn như này thì làm thế nào ạa0

Đây là html của em

<div class="div_title">
    <a href="tel:0931988995">
      <span class="icon"><i class="fa fa-phone"></i></span>

    </a>
<div class="tel"><p class="fone">093.1988.995</p></div>
  </div>

và đây là css của em

.tel {
  margin-left: -141px;
  background: #eee;
  height: 40px;
  overflow: hidden;
  background-size: 40px;
  border-radius: 28px;
  border: solid 1px #ccc;
  margin-top: -47px;
  padding-left: 9px;
}

.fone {
  font-size: 22px;
  color: #f00;
  line-height: 40px;
  font-weight: bold;
  float: right;
  padding-right: 100px;
  position: absolute;
  margin-right: 100px;
}

em muốn nó ẩn đi và khi nào người dùng click vào nó mới hiển thị ra. mong mọi người giúp em với ạ


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?