Tạo một view trong SQL bằng C# theo mô hình 3 lớp thì làm thế nào?


(Ngô Anh Hưng) #1

Em muốn truy vấn tạo một view trong SQL bằng C# theo mô hình 3 lớp nhưng đang không biết excute câu truy vấn ở C# thế nào. Mọi người chỉ em với ạ


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?