Sử dụng 2 thread trong chương trình c#

c-sharp

(aduka) #1

chào các bạn: mình có 1 trương trình gồm 2 thread:

Thread1: là from chính
Thread2: để chạy môt đoạn vòng lặp

mình có 1 button, mình muốn click vào nó chạy vòng lặp đó, và khi click vào button lần 2 thì nó sẽ dừng vòng lặp lại, khi click vào button lần thứ 3 nó lại tiếp tục vòng lặp đang chạy dở, mình không biết xử lý nó thế nào, có bạn nào chỉ dùm mình được không./


(Ngô Anh Hưng) #2

dùng flag hoặc track, trong cái thread cho biến flag vào. Mỗi lần lặp gán cái flag đó lại. Lần sau start thread thì cứ cho chạy từ cái flag thôi

P/S: làm thử đếm từ 1->100 rồi vòng lại 1 đi là hiểu. :grinning:


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?