Nói thật đi, bạn có hay chơi trò này không? :D


(Girlnb87) #1

89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?