Nối chuỗi cộng chuỗi khác nhau ở chỗ nào


(Lan Trần) #1

Các bác cho hỏi toán tử nối chuỗi cộng chuỗi khác nhau ở chỗ nào vậy! hôm trước hỏi phỏng vấn họ hỏi thế mà em vẫn chưa hiểu.


(aduka) #2

theo mình hiểu thì cộng chuỗi thì bạn có thể chèn thêm những chuỗi hoặc kí tự khác vào, còn nối thì thường chỉ 2 3 chuỗi thôi


(Ngô Anh Hưng) #3

Cộng chuỗi ký tự là 1 toán tử có thể gồm nhiều đầu vào, cũng có thể tuỳ vào thuật toán mà tạo ra nhiều output theo đúng thứ tự, nối thì đơn giản hơn là nó kế thừa từ phép cộng, cũng tương đương với phép cộng nhưng có tính năng khác như là nối 2 loại kiểu dữ liệu, 2 cấu trúc khác nhau sao cho hợp lý… mình nghĩ vậy,

hề hề :grinning:


(Ngô Anh Đức) #4

Nối chuỗi là tự cộng vào bản thân nó, còn cộng chuỗi là trả về giá trị.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?