Mở trình duyệt bằng cách sử dụng c#

c-sharp

(aduka) #1

Đúng là lập trình điên và đau đầu thật, là như thế này em có làm cái phần mềm mở trình duyệt lên để làm việc, ở máy tính em code thì nó chạy không bị lỗi :

cụ thể là : mở web lên rồi mở link, sau đó ẩn HideCommandPromptWindow sau đó đóng trình duyệt , thoát driver, hủy driver, máy viết code ra nó chạy đúng như vậy, nhưng mang sang máy khác nó lại, không ẩn HideCommandPromptWindow, không hủy HideCommandPromptWind

====== ảo quá các bác ạ, bác nào biết nguyên nhân chỉ em với. em xin c…ảm ơn. dưới đây là code:

ChromeOptions options = new ChromeOptions();

options.AddArgument("--disable-extensions");

ChromeDriverService serviceGC = ChromeDriverService.CreateDefaultService();
serviceGC.HideCommandPromptWindow = true;

ChromeDriver driver = new ChromeDriver(serviceGC, options);

driver.Navigate().GoToUrl(DsLink[i]);

Thread.Sleep(2000);

driver.Quit();

//foreach (var process in Process.GetProcessesByName("chromedriver"))
//{
// process.Kill();
//}
MessageBox.Show("Quit man hinh den");
driver.Dispose();

Mình cho chạy với quyền admin cũng không được bác ạ, e chọn chuột phải run administrator mà nó vẫn ra cái bảng màu đen

lập trình đúng là ảo thật máy code ra chạy đúng như ý mình sang máy khác nó lại một kiểu không biết là sao nữa e đau đầu mấy hôm nay không làm thế nào được hj, e có làm thêm cái trương trình đóng mà các trương trình khác đóng được đến nó lại không đóng được ảo quá bác ak


(Ngô Anh Hưng) #2

Tớ thấy build ở chế độ Debug kìa? Build sang máy khác thì phải dùng chế độ Release mới được


(aduka) #3

tớ cũng vừa build release mà nó vẫn không được cậu ak, cậu xem code mình sai gì không, tại sao nó đóng được các trương trình khác mà nó lại không đóng được chromedriver.exe.

Tớ làm phần mềm này với ý tưởng là tớ code trên máy tính này, nó chạy đúng nhưng mang sang máy khác nó không chạy đúng, còn phần mình đang nói chuyện với bạn là cái đóng process, tại sao cũng trương trình vậy đóng được notepad còn lại không kill được chromedriver

cái bài viết của tớ là ở máy code ra thì lệnh ẩn được window console còn sang máy khác nó không ẩn được nên tớ thấy lạ, dù chạy release hay debug, run admin cũng không được nên mới hỏi các bạn, chứ cũng ngai hỏi lắm, tớ mò mấy ngày rồi không làm được!


(Ngô Anh Hưng) #4

Hỏi thì có gì mà ngại nhưng đọc thấy cậu trình bày hơi lằng nhằng nên không hiểu lắm thôi.

Cậu xem Máy đó cài NET framework chưa?

Nếu cài rồi thì bạn cài chrome 61 nhé, lỗi do chrome


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?