Lập trình máy tính đơn giản tính được nhiều phép tính cùng lúc

c#

(Ngô Anh Đức) #1

Ai đó có thể hướng dẫn mình lập trình máy tính đơn giản tính được nhiều chuỗi một khi bằng c# được không ạ.

ví dụ : (2+3)+6-5 = 6.

mình chỉ mới viết được tính 2 số. mình cảm ơn


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?