Kiêm tra dãy số nhập vào là tăng dần hay giảm dần

c++

(Ngô Anh Đức) #1

Đề bài yêu cầu nhập 1 dãy số và kiểm tra xem dãy số đã được sắp xếp thứ tự tăng dần hay giảm dần hoặc không được sắp xếp. Khi run thì em nhập 1,2,3,4,5 ra tăng dần, nhưng 5,6,7,8,9 thì ra không sắp xếp. Nhập 9,8,7,6,5 thì ra giảm dần, nhập 5,4,3,2,1 thì ra không sắp xếp. Có anh chị nào biết lỗi logic nó dính giúp em với ạ. Em xin cảm ơn.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?