Kết nỗi sql và ứng dụng giữa hai máy tính

c#

(Ngô Anh Hưng) #1

Mình viết một ứng dụng để truy xuất dữ liệu từ sql. Dữ liệu SQL ở trong laptop của mình.

Mình sẽ cài đặt ứng dụng đó vào một laptop khác.

Vậy làm sao để mình có thể truy xuất được dữ liệu sql của mình từ một máy tính khác

MÌnh muốn kết nối thông qua mạng LAN.

Mong mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn mọi người nhiều nhé !:kiss:


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?