Hỏi cách làm mô hình 3 lớp form đăng nhập

c#

(Phạm Quyết Nghị) #1

em đang làm mô hình 3 lớp form đăng nhập mà ko biết viết tầng DAL và tầng BUS. Ai biết có thể chỉ giúp em không ạ?


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?