Học Big Data là học về những gì


(Ngô Anh Đức) #1

Học về Big Data là học về những gì ạ, mọi người cho vài điều về Big Data với, và học cái đó thì học thiên về web được không?

Mình cảm ơn.


(Ngô Anh Hưng) #2

Bác google said: “con có gì khó cứ hỏi bác, bác ko đánh đâu mà sợ”.


(Lan Trần) #3

Nói như đúng rồi người ta đang hỏi kinh nghiệm học tập để đi theo hướng này !! thánh cứ google như thật !! cứ đọc vài bài viết vài cái blog trên google mà xác định được cả một con đường phải học như thế nào thì làm sao phải hỏi ai nữa !!
Người ta chẳng google chán rồi không biết với không làm hướng này thì đừng comment nhưng câu thừa thế này !! người ta đăng lên đây là muốn hỏi trực tiếp kinh nghiệm những ai làm thì cho phương án với định hướng !!


(Anh Hưng) #4

Mình đã học qua về Big Data, nói tổng quát là tìm mỗi quan hệ giữa các biến, áp dụng các mô hình dự đoán giá trị. Có thể chia ra làm machine learing với database management.
Cấp độ thấp thì không code, cấp độ cao hơn thì dùng 1 số framework chuyên dụng như hadoop, pytorch,…

Nếu học cái này thì không liên quan tới lập trình web front end lắm có thể liên quan tới backend


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?