Eclipse Ctrl+f11 console hiện ra thông tin nhập dữ liệu vài giây xong không hiển thị

java

(Phạm Thị Dương) #1

Mọi người cho em hỏi chút được không?
Là em đang học java em dùng eclipse, khi em bấm ctrl+f11 thì console hiện ra thông tin nhập dữ liệu nhưng vài giây sau thì nó không hiển thị gì cả xóa hết dữ liệu rồi nhập vào lại thì cũng bị như vậy.

Chương trình nào cũng bị thế này cả, mọi người giúp em với ạ


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?