Dùng python with opencv ghép 2 video

python

(Ngô Anh Đức) #1

dùng python with opencv Ghép 2 video chạy như vậy thì làm sao vậy mọi người??? thanks !

ffmpeg%20gh%C3%A9p%202%20video


(Ngô Anh Hưng) #2

tìm hiểu ffmpeg bạn nhe.

ffmpeg hỗ trợ ghép video cực nhanh, có thể nói ffmpeg là bậc thầy chỉnh sửa video của dân lập trình.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?