Copy tất cả thư mục debug của chương trình sang máy tính khác chạy toàn bị lỗi

c-sharp

(aduka) #1

Mình viết phần mềm trên win7 bằng visual studiio 2015, mình muốn copy luôn file debug sang máy tính win 10 để chạy nhưng nó toàn lỗi, không biết là do nguyên nhân gì mà không mở được lên cậu ak, mình thử đóng gói lại cũng không được, còn trên win mình viêt vẫn chạy bình thường, mình copy cả thư mục debug mà nó không được.

Thông báo lỗi khi mình mở ở máy khác:

Error while trying to run project: Could not load file or asembly 'ToolAndrop' or one of its dependencies. The module was expected to contain an assembly manifest.

Mong các bác giúp. Xin cảm ơn ạ


(Ngô Anh Hưng) #2

Coi lại FW. Các file references xem có thiếu không.

P/S: Nếu add thư viện của bên khác vào, cụ thể là các file .net dạng .dll khi add vào referend bạn cần ném file đó vào thư mục debug thì nó mới chạy


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?