Configuring IIS Express failed with the following error:


(Lan Trần) #1

mình đã cài iis 10, nhưng vào visual tạo web site không được và báo lỗi này

Configuring IIS Express failed with the following error:

Unable to access the IIS metabase. You do not have sufficient privilege to access IIS web sites on your machine

Các bác giúp em với ạ. Em cảm ơn


(Ngô Anh Đức) #2

Bạn vào control panel->turn windows features on or off->internet information services tìm tới mục web Managerment tools tích vào iis là xong


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?