Chia sẻ tài liệu lập trình Angular Js, Larave, React JS

android

(aduka) #1

Mình chia sẻ với các bạn bộ tài liệu lập trình tổng hợp mình siêu tầm của nhiều bạn đã tham gia học các khóa học,

Mua các khóa học này rất max nên mình chia sẻ đến các bạn có gia đình hoàn cản ham học lập trình.

https://drive.google.com/drive/folders/1vLd2lLyCAuEPKiKEJeHq_G5UONoz_VTb

Các bạn có điều kiện nên bỏ tiền ra mua các khóa học nhé.


(Ngô Anh Đức) #2

Cảm ơn bạn đã chia sẻ.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?