Chèn quảng cáo vào app android kiểu gì nhỉ


(Ngô Anh Đức) #1

cách chèn quảng cáo vào app android kiểu gì nhỉ mọi người

em muốn chèn quảng cáo facebook ads vào app ạ


(Ngô Anh Hưng) #2

Thường thì bạn sẽ làm việc với bên thứ 3 cung cấp dịch vụ ads cho app của mình.

facebook ads cũng thế bạn liên hệ trực tiếp với họ để chèn quản cáo nhé


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?