Cần gợi ý cho ý tưởng về đa thức như là nhập, xuất, rút gọn


(Ngô Anh Đức) #1

hiện tại mình đang học về Danh Sách Liên Kết Đơn, thầy cho bài tập về đa thức như là nhập, xuất, rút gọn và cộng 2 đa thức. Có ai có ý tưởng gì không gợi ý giúp mình đi


(aduka) #2

nhập hệ số nhập số mũ dùng if xuất ra ! rút gọn cùng số mũ + hệ số sau đó xóa số vừa cong(chay 2 vòng lặp)! không cùng mũ giữ nguyên -> cộng 2 đa thức so sánh mũ của đa thưcs 1 với mũ của đa thức 2 cùng mũ cộng hệ số, không cùng add node có mũ không cùng đa thức 2 vào đa thức 1, xuất đa thức 1 ra.

công 2 đa thức, nối 2 đa thức lại sắp xếp mũ tăng dần cùng mũ + hệ số, nói chung rất nhìu cách làm…vv


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?