Cần giúp đỡ về 2 chương trình cùng đọc 1 file cùng lúc

c++

(aduka) #1

Hi các bạn. Mình cần giúp đỡ về 2 chương trình cùng đọc 1 file cùng lúc. 2 Program dùng fstream để đọc 1 file cùng lúc. Nhưng nó không đọc được nội dung từ file mặc dù mở file oke.

Minh chạy từng Program thì đọc đúng nhưng chạy cùng lúc thì không. Các bạn có giải pháp nào cho nhiều program cùng có thể đọc được 1 file cùng lúc không ?


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?