Cách chú thích trong c

c

(Ngô Anh Hưng) #1

Chúng tôi có thể thêm ý kiến ​​trong chương trình của chúng tôi để mô tả những gì chúng tôi đang làm trong chương trình. Những bình luận này bị bỏ qua bởi trình biên dịch và không được thực thi.

Để thêm một chú thích một dòng, hãy bắt đầu bằng cách thêm hai dấu gạch chéo về phía trước, // sau đó là chú thích.

Để thêm nhận xét nhiều dòng, hãy đặt nó vào giữa /* … */, giống như trong chương trình ở trên.


89% Thành viên có cách giải cho một câu hỏi. Bạn thì sao?